Kompleksowe usługi diagnostyczne w zakresie leczenia

 1. Chorób przedniego odcinka oka:
  • Spojówki
  • Rogówki
  • Twardówki
  • Przedniego odcinka błony naczyniowej
 2. Chorób soczewki oka
 3. Chorób tylnego odcinka oka:
  • Chorób siatkówki
  • Chorób nerwu wzrokowego
 4. Chorób zapalenia aparatu ochronnego oka:
  • Powiek
  • Spojówek
  • Układu łzowego

Wykaz udzielanych świadczeń zdrowotnych

 1. Podstawowe badanie przedniego odcinka, ośrodków optycznych i dna oka:

  • badanie w lampie szczelinowej,
  • oftalmoskopia bezpośrednia,
  • oftalmoskopia pośrednia.
 2. Wykrywanie i korygowanie wad wzroku:

  • komputerowe badanie refrakcji oczu,
  • badanie z użyciem rzutnika optotypów i tablic Snellena, kasety szkieł próbnych lub foroptera,
  • dobór szkieł okularowych,
  • dobór soczewek kontaktowych.
 3. Diagnostyka i leczenie chorób oczu:

  • podstawowe badanie okulistyczne,
  • komputerowe badanie keratometryczne,
  • topografia rogówki,
  • komputerowe badanie pola widzenia,
  • tonometria bezkontaktowa i kontaktowa,
  • gonioskopia i komputerowa ocena  kątów przesączania,
  • pachymetria bezkontaktowa,
  • badanie OCT (optyczna koherentna tomografia siatkówki i nerwu wzrokowego)
  • GDX,
  • HRT,
  • angiografia fluoresceinowa,
  • USG gałek ocznych,
  • zabiegi laserowe (kapsulotomia, irydotomia, zabiegi SLT)
  • iniekcje podspojówkowe.
 4. Pierwsza pomoc okulistyczna.

 5. Promocja zdrowia.

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa