Dofinansowanie z UE

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

 


W ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013; Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość; Działanie III.6: Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw, projekt pod nazwą:


Nowoczesne metody diagnostyki, warunkiem efektywnego leczenia chorób oczu i wad wzroku – OCULUS – widzisz przyszłość


oznaczony numerem: WND-RPLD.03.06.00-00-130/10 uchwałą Nr 836/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 czerwca 2011 roku został zakwalifikowany do realizacji.

Projekt zakładał zakup środków trwałych:

 1. Unitu okulistycznego wraz z fotelem i akcesoriami.
 2. Lampy szczelinowej i rzutnika optotypów.
 3. Autorefraktokeratometru.
 4. Topografu rogówki wraz z systemem komputerowym obsługi map topograficznych rogówki.
 5. Perymetru automatycznego wraz z systemem komputerowym obsługi wyników badania pola widzenia.

W wyniku realizacji projektu rozbudowany został zakres usług medycznych o badania pacjenta w celu:

 1. Wczesnego wykrywania jaskry i jej leczenia
 2. Leczenia zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD) będącego najczęstszą przyczyną nabytej ślepoty.
 3. Badania zmian chorobowych – uszkodzeń siatkówki z zastosowaniem perymetrii statycznej i kinetycznej z głównym ukierunkowaniem na choroby u dzieci.
 4. Badania analizy możliwości korekcji laserowej krzywizny rogówki.

Projekt został zrealizowany.

 

 


W ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013; Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość; Działanie III.6: Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw, projekt pod nazwą:


Nie ślepnij Polsko – nasz wkład w program ogólnopolski


oznaczony numerem WND-RPLD.03.06.00-00-313/11 uchwałą Nr 2277/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 grudnia 2011 roku został zakwalifikowany do realizacji.

Projekt zakłada zakup następujących środków trwałych:

 1. Funduskamery wraz z zestawem komputerowym do obrazowania oraz dokumentowania progresji zmian na dnie oka celem szybszego wykrywania jego patologii oraz wdrażania szybszego leczenia.
 2. Ultrasonografu okulistycznego wraz z zestawem do jego obsługi, który umożliwia ocenę fizjologicznych i patologicznych struktur gałki ocznej i oczodołu oraz biometrię.
 3. Lasera okulistycznego o długości fali promieniowania 1064 nm i 532 nm, wykorzystywanego przede wszystkim do kapsulotomii i irydotomii oraz selektywnej trabekuloplastyki.

W ramach realizacji projektu zostanie rozbudowany zakres usług medycznych służący badaniu pacjenta w celu:

 1. Funduskamera – obrazowanie oraz udokumentowywanie progresji zmian na dnie oka celem szybszego wykrywania jego patologii ( np.: w retinopatii cukrzycowej i angiopatii nadciśnieniowej) i wdrażania szybszego leczenia,
 2. Usg gałki ocznej w projekcji A i B – umożliwiające dokładne określenie głębokości komory przedniej, grubości soczewki i długości gałki ocznej oraz ocenę oczu ( również z ośrodkami optycznymi o zmniejszonej przezierności – zaćma, wylewy krwi do ciała szklistego) pod kątem odwarstwień siatkówki, ocenę guzów wewnątrzgałkowych tylnego odcinka oka oraz wykrywania zwapnień,
 3. Laseroterapia okulistyczna – YAG – kapsulotomia – laserowe wytworzenie otworu w zmętniałej torbie tylnej soczewki, będącej częstym powikłaniem po operacji niepowikłanej zaćmy, selektywna trabekuloplastyka laserowa – terapia jaskry otwartego kąta oraz YAG – irydotomia – terapia jaskry zamkniętego kąta celem obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Projekt został zrealizowany.

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa